DOWN_CLIENT

from socket import *


def main():
  # 创捷套接字
  down_tcp_socket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
  # 输入服务器 ip,port
  dest_ip = input("请你输入对方服务器的ip: ")
  dest_port = int(input("请你输入对方服务器的端口号: "))

  # 链接对方服务器
  down_tcp_socket.connect((dest_ip,dest_port))

  # 输入要下载的文件名并发送给服务器
  down_file_name = input("请你输入要下载的文件名: ")
  down_tcp_socket.send(down_file_name.encode("gbk"))

  #接受数据 并创建文件
  recv_data = down_tcp_socket.recv(1024*1024)
  
  if recv_data:
    f = open("[接受]"+down_file_name,'wb')
    try:
      f.write(recv_data)
    finally:
      f.close

  
  down_tcp_socket.close()if __name__ == "__main__":
    main()

DOWN_SERVER

from socket import *

def send_file_client(down_server_socket):
  
  print("------等待链接-----")
  new_socket,client_addr = down_server_socket.accept()

  print("------链接成功-----")
  #接受文件名
  file_name = new_socket.recv(1024).decode("gbk")
  
  print("来自:%s 要下载文件:%s"%(str(client_addr),file_name))
  #打开文件读取并发送
  send_data = None

  try :
    f = open("D:/Vscode/python/SOCKET/"+file_name,'rb')
    send_data = f.read()
    f.close()
  except:
    print("错误!没有这个文件")

  if send_data:
    new_socket.send(send_data)
  
  new_socket.close()


def main():
  # 创建套接字
  down_server_socket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
  # 绑定端口号
  local = ('',7890)
  down_server_socket.bind((local))
  # listen被动模式
  down_server_socket.listen(128)
  # 等待链接,返回值socket,对方ip

  #调用函数发送文件
  send_file_client(down_server_socket)

  # 关闭套接字
  down_server_socket.close()if __name__ == "__main__":
  main()

最后修改日期:2020年3月7日

作者